h Hачало Затвори Навигацията Виж Сайтмап

Персонал и заплатиобслужване на персонал

  • Изготвяне на досиета на служителите – трудови или граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди и др.
  • Изготвяне на месечни ведомости за възнагражденията и подаване на свързаните с тях декларации в НАП
  • Изготвяне на платежни нареждания за осигуровките и данъците на персонала
  • Изготвяне на предварителни разчети за размера на дължимите осигуровки за месеца
  • Подаване на болнични листове в НОИ
  • Изготвяне на всички необходими декларации, служебни бележки и удостоверения за НАП, НОИ, и други държавни институции
  • Изготвяне на разчети за необходимите средства за работни заплати и актуализирането им при промяна на осигурителна
до 2 служители
10 лв/на месец
До 5 служители
20 лв/на месец
До 10 служители
40 лв/на месец
Нагоре