h Hачало Затвори Навигацията Виж Сайтмап

Aдминистративни услугина най-високо ниво

  • Публикуване на Годишни Финансови Отчети в Агенция по вписванията
  • Регистрация на фирми –ЕТ, ЕООД, ООД
  • Изготвяне и подаване на декларации по ЗМДТ

В цените се включва и годишно приключване на фирмата.

Лица, нерегистрирани по ЗДДС:

Занимаващи се с услуги:

до 40 документа
от 100 лева/на месец
от 41 до 80 документа
от 120 лева/на месец
от 81 до 120 документа
от 140 лева/на месец
на 121 документа
по договаряне

Занимаващи се с търговия:

до 40 документа
от 130 лева/на месец
от 41 до 80 документа
от 160 лева/на месец
от 81 до 120 документа
от 190 лева/на месец
на 121 документа
по договаряне

Занимаващи се с производство

до 40 документа
от 130 лева/на месец
от 41 до 80 документа
от 160 лева/на месец
от 81 до 120 документа
от 190 лева/на месец
на 121 документа
по договаряне

Лица, регистрирани по ЗДДС:

Занимаващи се с услуги:

до 20 документа
от 120 лева/на месец
от 21 до 40 документа
от 150 лева/на месец
от 41 до 80 документа
от 200 лева/на месец
от 81 до 120 документа
от 240 лева/на месец
над 121 документа
от 260 лева +**

Занимаващи се с търговия:

до 20 документа
от 120 лева/на месец
от 21 до 40 документа
от 150 лева/на месец
от 41 до 80 документа
от 200 лева/на месец
от 81 до 120 документа
от 240 лева/на месец
на 121 документа
от 260 лева +**

Занимаващи се с производство

до 20 документа
от 150 лева/на месец
от 21 до 40 документа
от 200 лева/на месец
от 41 до 80 документа
от 250 лева/на месец
от 81 до 120 документа
от 300 лева/на месец
на 121 документа
от 380 лева +**

Горепосочените абонаменти включват ТРЗ и ЛС обслужване до 3-ма души персонал; една банкова сметка; годишно счетоводно и данъчно приключване; съставяне и подаване на годишна данъчна декларация и съставяне на Годишен финансов отчет;

* „Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция - фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер, ведомост или друг документ;

Нагоре